Пон - Пет: 9:00 - 18:30

Правила и условия

"Меди Ем Транс" ЕООД

Въведение

Тези стандартни правила и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, управляват използването на нашия уебсайт, We Resolve, достъпен на https://we-resolve.com.

Тези условия ще бъдат приложени изцяло и ще засегнат използването от ваша страна на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички правила и условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни правила и условия на уебсайта.

Непълнолетни или лица под 18 години нямат право да използват този уебсайт.

Права на интелектуална собственост

С изключение на съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия Меди Ем Транс ЕООД и/или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуалната собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

Получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждане на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Ограничения

Вие сте специално ограничени от всички изброени по-долу:

Определени области от този уебсайт са ограничени за достъп от вас и Меди Ем Транс ЕООД може допълнително да ограничи достъпа ви до която и да е част от този уебсайт по всяко време и по абсолютно усмотрение. Всяко потребителско име и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да запазите поверителността.

Вашето съдържание

В тези Стандартни правила и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да показвате на този уебсайт. Показвайки Вашето Съдържание, вие предоставяте на Меди Ем Транс ЕООД неизключителен, световен неотменим, сублицензиран лиценз за използването, възпроизвеждането, адаптирането, публикуването, превода и разпространението му във всички медии.

Вашето съдържание трябва да е ваше собствено и не трябва да нарушава правата на трети страни. Меди Ем Транс ЕООД си запазва правото да премахне всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя „както е“, с всички недостатъци и Меди Ем Транс ЕООД не изразява никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него. Освен това нищо от съдържанието на този уебсайт не трябва да се тълкува като съвет за вас.

Ограничение на отговорността

При никакви обстоятелства Меди Ем Транс ЕООД, нито който и да е от неговите служители, директори и служители, няма да бъде държан отговорен за каквото и да е, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на този уебсайт от ваша страна, независимо дали такава отговорност е по договор. Меди Ем Транс ЕООД, включително неговите длъжностни лица, директори и служители, не носят отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уебсайт от ваша страна.

Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се окаже невалидна съгласно който и да е приложим закон, тези разпоредби ще бъдат изтрити, без да се засягат останалите разпоредби тук.

Вариант на условията

Меди Ем Транс ЕООД има право да преразглежда тези Условия по всяко време, когато сметне за добре, и с използването на този уебсайт се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

Присвояване

Меди Ем Транс ЕООД има право да възлага, прехвърля и възлага на подизпълнители своите права и/или задължения по тези Условия без никакво уведомление. Въпреки това не ви е позволено да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители каквито и да е от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Условия.

Цялото споразумение

Тези условия представляват цялото споразумение между Меди Ем Транс ЕООД и вас във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна и заместват всички предишни споразумения и договорености.